Zpět

O tomto demu

V projektu BATCOS jsou vytvořeny kurzy, které jsou určeny pro výuku prostřednictvím internetu (v prostředí LMS EDEN a/nebo CORNELIA). Výkladová část všech kurzů projektu je navíc zaznamenána na CD (ve formě velmi zjednodušené "elektronické knihy").

V tomto demu je pro každý kurz uveden obsah výkladu problematiky z tohoto CD a v řadě kurzů jsou spustitelné krátké fragmenty kurzů (ty se postupně doplňují pro všechny dokončované kurzy včetně jazykových mutací).

Protože se v projektu ověřuje i vhodnost formy výkladu a použití multimediálních komponent v prostředí internetu, jsou v různých kurzech použity různé modifikace technického zpracování animačních komponent.

Kurzy jsou připraveny pro rozlišovací schopnost monitorů 1024x768 a vyšší. Pro zvětšení vybraných obrázků můžete použít Lupu .

Demo vyžaduje Explorer 4 nebo vyšší verzi, Netscape 6.2 nebo vyšší verzi, operační systém W95 nebo vyšší.

Pro některé ukázky je vyžadován Windows Media Player 6.4 nebo vyšší verze, Flash Player.

Veškeré aktualizace naleznete na webových stránkách:

Balíček kodeků Windows Media 8

Flash Player 6

Windows Media Player


V případě, že nedojde k automatické aktualizaci kodeků při spuštění videa z Internetu, nainstalujte si potřebné kodeky z výše uvedené webové stránky. V případě, že nelze přehrávat animace, nainstalujte si Flash Player 6 z výše uvedené webové stránky.

Technickou podporu poskytne: edl@kpv.zcu.cz