Kontroling

 1. Úvod do kontrolingu
 2. Definice a základní pojmy kontrolingu
 3. Typy kontrolingu
 4. Typy kontrolingu podle funkce a výkonnosti
 5. Typy kontrolingu podle struktury podniku a hierarchie
 6. Funkce kontrolingu
 7. Funkce kontrolingu: Monitorování
 8. Plánování
 9. Koordinace
 10. Informace
 11. Strategický kontroling
 12. Externí analýza faktorů úspěchu
 13. Interní analýza faktorů úspěchu
 14. Analýza silných a slabých stránek
 15. Analýza klíčových faktorů
 16. Strategická bilance
 17. Analýza mezer
 18. Klíčový nástroj strategického kontrolingu
 19. BCG portfolio
 20. Interpretace portfolia
 21. Kontroling a podnikové účetnictví
 22. Poměrové ukazatele kontrolingu (1)
 23. Poměrové ukazatele kontrolingu (2)