Dotazy a připomínky Informace o demu

Demo projektu BATCOS

Blok kurzů: Informační technologie v podnikové praxi
(autoři ze Západočeské univerzity v Plzni)
Základní principy informačních technologií
Užívání počítače a správa souborů
Textový procesor
Tabulkový kalkulátor
Prezentace
Databázový systém
Blok kurzů: Informační a komunikační sítě v podnikové praxi
(autoři ze Západočeské univerzity v Plzni)
Informační a komunikační sítě
Groupware
Základní služby internetu
Elektronické podnikání
Podnikové informační systémy (autor z Univerzity T.Bati ve Zlíně)
E-learning v podniku
Teleworking
Blok kurzů: Řízení podniku
(autoři z Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft GmbH (bfz Bildungsforschung), Německo)
Podnik
Výroba zboží a služby
Řízení zásob
Řízení lidských zdrojů
Podnikové účetnictví
Kontroling
Blok kurzů: Projektový management
(autoři z Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft GmbH (bfz Bildungsforschung), Německo - úprava do české verze ze Západočeské univerzity v Plzni)
Úvod
Zahájení projektu
Plánování projektu
Realizační fáze
Týmová spolupráce
Správa dokumentace
Zakončení projektu
Software pro podporu projektového řízení
Blok kurzů: Výrobní systémy
(autoři z University of Genoa, Itálie)
Řízení výrobních procesů
Metodologie řízení skladů
Just in Time
Střednědobé plánování
Rozvrhování a řízení výrobních činností
Integrované systémy řízení výroby
Simulace výrobních systémů