Courses

BATCOS Courses Crossroads


 LMS Eden CZ
    Základní principy informačních technologií
    Užívání počítače a správa souborů
    Textový procesor
    Tabulkový procesor
    Prezentace
    Databáze
    Informační a komunikační sítě
    Groupware
    Základní služby internetu
    Elektronické podnikání
    Podnikové informační systémy
    E-learning v podniku
    Telework
    Podnik
    Výroba zboží a služby
    Řízení zásob
    Řízení lidských zdrojů
    Podnikové účetnictví
    Kontroling
    Proj. management - úvod
    Proj. management - zahájení projektu
    Proj. management - plánování projektu
    Proj. management - realizační fáze
    Proj. management - týmová spolupráce
    Proj. management - správa dokumentace
    Proj. management - zakončení projektu
    Proj. management - software
    Řízení výrobních procesů
    Metodologie řízení skladů
    Just in Time
    Střednědobé plánování
    Rozvrhování a řízení výrobních činností
    Integrované systémy řízení výroby
    Simulace výrobních systémů
 LMS Eden EN
 LMS Eden IT
 LMS Cornelia