Projekt "Development & Piloting of Basic On-Line Training Courses" - (BATCOS), No. CZ/00/B/F/PP-134013 byl řešen jako součást vzdělávacího programu EU Leonardo da Vinci II.Cílem projektu bylo vytvořit 5 bloků multimediálních vzdělávacích kurzů, které budou dostupné přes internet. Aby se zlepšila dostupnost výukových materiálů, je výkladová část kurzů zaznamenána i na CD, ze kterých je možno studovat problematiku bez připojení k internetu. Tato CD však pouze usnadňují studium v kurzech, nenahrazují komunikaci při studiu s využitím internetu.

Kurzy jsou zaměřeny na:

Informační technologie v podnikové praxi
Informační a komunikační sítě v podnikové praxi
Řízení podniku
Projektový management
Výrobní procesy

Výklad v jednotlivých blocích kurzů a jejich modulech je podporován grafickými a animačními komponentami i videem. Text kurzů je psán tak, aby byl srozumitelný cílové skupině uživatelů, tj. pracovníkům v podnicích (převážně malých a středních) a některým skupinám nezaměstnaných. Jeho využití je rovněž při studiu na středních a vysokých školách.

Na řešení projektu se podílely univerzity a jejich partneři z České republiky, Itálie a Velké Británie, vzdělávací společnost z Německa, pracoviště resortu MPSV, Úřad práce Plzeň - město a další podniky z České republiky, Německa a Itálie (viz volba "Project team"). Kurzy jsou v češtině a angličtině, část v němčině a italštině.

Projekt byl dokončen v 11/2003 a následně jsou kurzy poskytovány zájemcům jak pracovišti, která se podílela na řešení projektu, tak potenciálně dalšími vzdělávacími institucemi.

Tento projekt se uskutečnil s podporou Evropského společenství. Obsah tohoto projektu nemusí nutně vyjadřovat postoj Evropského společenství nebo Národní kanceláře, ani nezakládá spoluodpovědnost z jejich strany.

Obsah kurzů a ukázky z nich jsou uvedeny v demu. V případě problémů při použití dema čtěte Informace o demu .

 

DEMO